Districts, Schools and Educators

Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Loogu Talagalay 2020-21

Bishii Luulyo 30, 2020 Guddomiye Tim Walz wuxuu inala wadaagay Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Minnesota kaas oo u baahan dhammaan iskuullada dadweynaha ee Minnesota inay waafaqaan heerarka caafimaadka bulshada ee ay dejisay Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) markay dooranayaan ama beddelayaan nooca habka waxbarashada ee iskuulka.

Akhri Hagaha Qoyska ee Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Minnesota.

Degmooyinka iskuulku waa inay u diyaar garoobaan xaalad kasta oo soo bixi karta inta lagu guda jiro aafada COVID-19. MDE waxay fartay iskuulada inay diyaariyaan sadex nooc oo habka waxbarashada ah:

  • Xaalada 1aad: Qofka ahaan u imaanshaha waxbarashada ardayda oo dhan
  • Xaalada 2aad: Waxbarashada isku dhafka ah oo ay la socoto kala fogaanshaha bulshada iyo xadidaada muga/tirada.
  • Xaalada 3aad: Wax ku barashada masaafada kaliya.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan moodeelada waxbarashada ayaa waxaa laga heli karaa Hagitaanka loogu Talagalay Qoysaska - u Qorshaynta Sanad Dugsiyeedka 2020-21.

Maadaama aan la saadaalin karin dabeecada fayraska, degmooyinka iskuulada iyo iskuulada charter-ka ayaa waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay isticmaalaan wax ka badan hal xaalad oo suuragal ah (scenario) inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Intaa waxaa sii dheer, u gudbida xaalad cusub waxay u baahan kartaa inay si dhakhso ah u dhacdo. Mid kasta oo ka mid ah qorshayaashan, iskuuladu waa inay ka hadlaan sida ay u shaqo gelinayaan dhismaha iskuulku, sida ay u taageeri doonaan ardayda iyo qoysaska, iyo sida ay ugu taageeri doonaan macalimiintooda hormarinta xirfadahooda. Iskuulada waxaa laga filayaa inay la shaqeeyaan bulshada iskuuladooda marka ay samaynayaan qorshayaashan. Qorshayaasha ugu dambeeya waa in la tarjumo oo lagu gudbiyo afaf qoraal iyo hadal ah iyada oo lagu salaynayo baahida bulsho kasta.

Daryeelida Ilmaha Da’da Iskuulka (School-age Care)

Iskuuladu waxa ay u furan yihiin inay siiyaan daryeel ilmaha da’da iskuulka gaaray ee shaqaalaha gudoomiyahu uu yiri waa ‘lama-huraan.’ Fadlan la xiriir iskuulka ilmahaaga si aad wax uga ogaatid daryeelida ilmaha da’da iskuulka gaaray.

Cuntada Lacag La’aanta ah ee Caruurta (Free Meals for Kids App)

Ilmaha ka yar 18 sanno waxa ay ka heli karaan cunto lacag la’aan ah iskuuladda iyo rugaha bulshada ee Minnesota oo dhan. Waa aad heli kartaa goob cunto lacag la’aan ah bixinaysa hadii aad aab (app) lacag la’aan ah la soo baxdo (download) oo aad gashato telefankaaga (smartphone) casriga ah. Ka Baar “Free Meals for Kids” aabka (app) “Apple App Store” ama “Google Play Store” si aad ula soo baxdo (download). Aabku (app) waxa uu isticmaali doonaa meesha aad joogto si uu kuu tuso goobta ay tahay meesha kuugu dhow ee bixisa cunto iyo kolka ay furan tahay. Aabka (app) waxaa sameeyey Hay’ada (Hunger Impact Partners).

Akhbaarta Caafimaadka ee ku saabsan ACOVID-19 (ACOVID-19 Health Information)

Ka ogow wax badan oo ku saabsan cudurka COVID-19, liinking shabakada (website) Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health) ee hoos ku xusan:

Su’aalo ku saabsan Guriga Wax ku Barashada (Questions about Distance Learning)?

La xiriir iskuulkaaga
Hadii aad qabto su’aalo ama walaac ku saabsan ardaygaagga hawshiisa iskuulka, helida cuntada, daryeelada ilmaha gaaray da’da iskuulka ama wax kale oo adeeg ah oo uu bixinayo iskuulkaagu.

La xiriir Waaxda Waxbarashada Minnesota (Minnesota Department of Education)
Hadii aad qabto su’aalo oo ku saabsan habraaca guri wax ku barashada ee iskuulka ama wax walaac ah oo ku saabsan iskuuladda.

Hawlo xiiso leh oo Qoysasku la Samayn karaan carruurtooda

Minnesota’s Children’s Cabinet Resources (Soomaali)

Waxa naga go’an ilaalinta amaanka, caafimaadka iyo fayoobida ilmaha. Hoos waxaa ku xusan khayraadyo gargaari kara adiga iyo qoyskaaga xilligan COVID-19 uu dillaacay.