Districts, Schools and Educators

Qorshaynta Sanad Dugsiyeedka 2020-21

Bishii Maarso, Minnesota Department of Education (MDE) (Waaxda Waxbarashada Minnesota - MDE) waxay raacday soo jeedinta Minnesota Department of Health (MDH) (Waaxda Caafimaadka Minnesota -MDH) si loogu beddesho/wareego qaabka wax ku barashada masaafada sababta oo ah aafada COVID-19. Qaabkan ayaa wuxuu sii socday ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka 2019-20. MDE waxay rabtaa inay waalidiinta ka maqasho wax ku saabsan waayo-aragnimada ay kala kulmeen wax ku barashada masaafada ee gugan. Fadlan nala wadaag waayo-aragnimadaada adiga oo soo buuxinaya xog aruurintan.

Bishii Maajo, hagaha caafimaadka dadweynaha ayaa noo ogolaaday inaanu keeno arday badan fasalka gudihiisa anaga oo ku taageerayna iskuulada qaab isku-dhafan oo ah imaanshaha shaqsi ahaan iyo wax ku barashada masaafada.

Inta aynu ku guda jirno qorshaynta sanad dugsiyeedka 2020-21, waxaan la shaqeynaynaa MDH si aan ula socono cudurka COVID-19 oo aanu u go'aamino sidii aanu ardaydeena, qoysaskooda iyo shaqaalaheena u ilaalin lahayn in ay caafimaad qabaan. In kasta oo ay aan weli la gaarin xilli la go’aamin karo sida ay ardaydu ugu laaban doonaan iskuulada dayrtan, asbuuca Juun 15 MDE waxay iskuulada siinaysaa hagitaan ku salaysan saddex xaaladood oo suurtagal ah oo ka caawinaya sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen sanad dugsiyeedka 2020-21.

 • In lagu soo celiyo dhammaan ardayda dhismayaasha iskuulada iyadoo la raacayo tilmaamaha ugu cusub ee CDC iyo MDH.
 • In lagu soo celiyo ardayda dhismayaasha iskuulada iyadoo la fulinayo qaab isku-dhafan iyadoo la raacayo tilmaamaha ugu cusub ee CDC iyo MDH.
 • Ardaydu in aysan ku soo laaban dhismayaasha iskuulada. In la dhaqan geliyo waxcku barashada masaafada.

Go'aannadu dayrta agagaarkeeda ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan maadaama aan wax badan ka ogaan doono xaalada ku habboonaan doonta danaha ugu wanaagsan ee caafimaadka bulshada, iyo gaar ahaan caafimaadka iyo badbaadada bulshooyinka iskuulkeena.

Anaga oo la kaashanayna MDH iyo Xafiiska Gudoomiyaha Gobolka waxaanu qorsheyneynaa inaanu ku dhawaaqo go'aan ah nooca waxbarista ee noqon doonta danaha ugu wanaagsan ee caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena, shaqaalaha iskuulada iyo bulshada iskuulka sanad dugsiyeedka 2020-21ka ugu dambayn usbuuca Luulyo 27, 2020.

Inta aan isha ku hayno xaalada caafimaad ee dadweynaha oo aan ka shaqaynayno go'aankeena deyrta, MDE waxay sii wadi doontaa inay soo aruuriso rayi-celinta ardayda, qoysaska, barayaasha, iyo shaqaalaha iskuulada. MDE waxay la shaqaynaysaa Xarunta Isku-dhafka ah ee Wisconsin/Minnesota Comprehensive Center (WMCC) si loo qabto wadahadalo kooxo ah si loo helo rayi celin ku saabsan wax ku barashada masaafada. Kooxaha ayaa waxay la shaqaynayaan:

 • BARR
 • Boys & Girls Clubs of America
 • Children’s Cabinet
 • Children's Defense Fund (Sanduuqa Difaaca Caruurta)
 • Coalition of Asian American Leaders (Isbahaysiga Hogaamiyeyaasha Aasiyaanka Maraykanka)
 • Council of Asian Pacific Minnesotans (Golaha Aasiyaan Baasifiga Minnesota)
 • Council of Minnesotans of African Heritage (Golaha Dadka Minnesota ee Dhaqanka Afrika)
 • Early Learning Coordinators (Isku-duwayaasha Waxbarashada Carruurnimada Hore )
 • Education Minnesota (Waxbarashada Minnesota)
 • Education Partnership Coalition (Isbahaysiga Iskaashiga Waxbarashada )
 • Qoysaska Dugsiga Hoose iyo Dugsiga Sare
 • Isku-duwayaasha Iskuullada Bulshada ee Adeega Dhamaystiran
 • Ignite After School
 • Minnesota Association of Alternative Programs (Barnaamijyada Beddelka ah ee Minnesota)
 • Minnesota Association of Charter Schools (Ururka Iskuulada Charter-ka ee Minnesota)
 • Minnesota Association of Secondary School Principals (Ururka Maamulayaasha Dugsiyada ee Minnesota)
 • Minnesota Association of Secondary School Principals (Ururka Maamulayaasha Dugsiyada Sare ee Minnesota)
 • Minnesota Association of Special Education (Ururka Waxbarashada Gaarka ah ee Minnesota)
 • Minnesota Community Education Association (Ururka Waxbarshada Bulshada ee Minnesota)
 • Minnesota Council of Latino Affairs (Golaha Minnesota ee Arrimaha Laatiinka)
 • Minnesota Education Equity Partnership (Iskaashatada Sinaanta Waxbarshada ee Minnesota)
 • Minnesota Elementary School Principals Association (Ururka Maamulayaasha Dugsiyada Hoose ee Minnesota)
 • Minnesota Rural Education Association (Ururka Waxbarshada Miyiga ee Minnesota)
 • Minnesota School Board Association (Ururka Guddiga Iskuulka ee Minnesota)
 • Minnesota School Nutrition Association (Ururka Nafaqada ee Iskuulka Minnesota)
 • Minnesota Youth Council (Golaha Dhallinyarada ee Minnesota)
 • PACER
 • Ururada Macallimiinta iyo Waalidka
 • Isuduweyaasha Sinaanta Qowmiyadaha
 • Baska Iskuulka/Shirkadaha Gaadiidka
 • School Nurses of Minnesota (Kalkaaliyeyaasha Iskuullada Minnesota)
 • Second Harvest Heartland
 • Ardayda Dugsiga Sare
 • SEIU 284
 • Tribal Nations Education Committee (Guddiga Waxbarashada Qaramada Qabaailka)
 • United Way
 • Urban Indian Alliance ( Iskaashiga Hindida Magaalada)

Marka lagu daro kooxahan rayi celinta, MDE waxay iskaashi la sameysay WMCC si ay u samayso si dib u eegis loogu sameeyo qorshayaasha wax ku barashada masaafada ee diirada saaraya qaab dhismeedka, waxyaabaha kujira (casharada) iyo sinnaanta. Macluumaadkani wuxuu sidoo kale naga caawin doonaa in la garto fikradaha ku saabsan shaqadeena sii socota ee horumarinta hagitaanka deyrta.

Daryeelida Ilmaha Da’da Iskuulka (School-age Care)

Iskuuladu waxa ay u furan yihiin inay siiyaan daryeel ilmaha da’da iskuulka gaaray ee shaqaalaha gudoomiyahu uu yiri waa ‘lama-huraan.’ Fadlan la xiriir iskuulka ilmahaaga si aad wax uga ogaatid daryeelida ilmaha da’da iskuulka gaaray.

Qado iyo Quraac (Breakfast and Lunch)

Iskuuladdu waxa ay siin doonaan ilmahii u baahan cunto labo goor maalintii. Cuntadda waxaa lagu siin karaa ilmaha iskuulka ama iyadoo diyaarsan ayaa waxaa la siin karaa qoyska. Cuntooyinka diyaarsan waxaa laga qaadan karaa iskuulka ama qoysaska gurigooda ayaa loogu gayn karaa. Fadlan la xiriir iskuulka ilmahaaga si aad wax uga ogaatid helitaanada cuntooyinka.

Cuntada Lacag La’aanta ah ee Caruurta (Free Meals for Kids App)

Ilmaha ka yar 18 sanno waxa ay ka heli karaan cunto lacag la’aan ah iskuuladda iyo rugaha bulshada ee Minnesota oo dhan. Waa aad heli kartaa goob cunto lacag la’aan ah bixinaysa hadii aad aab (app) lacag la’aan ah la soo baxdo (download) oo aad gashato telefankaaga (smartphone) casriga ah. Ka Baar “Free Meals for Kids” aabka (app) “Apple App Store” ama “Google Play Store” si aad ula soo baxdo (download). Aabku (app) waxa uu isticmaali doonaa meesha aad joogto si uu kuu tuso goobta ay tahay meesha kuugu dhow ee bixisa cunto iyo kolka ay furan tahay. Aabka (app) waxaa sameeyey Hay’ada (Hunger Impact Partners).

Akhbaarta Caafimaadka ee ku saabsan ACOVID-19 (ACOVID-19 Health Information)

Ka ogow wax badan oo ku saabsan cudurka COVID-19, liinking shabakada (website) Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health) ee hoos ku xusan:

Su’aalo ku saabsan Guriga Wax ku Barashada (Questions about Distance Learning)?

La xiriir iskuulkaaga
Hadii aad qabto su’aalo ama walaac ku saabsan ardaygaagga hawshiisa iskuulka, helida cuntada, daryeelada ilmaha gaaray da’da iskuulka ama wax kale oo adeeg ah oo uu bixinayo iskuulkaagu.

La xiriir Waaxda Waxbarashada Minnesota (Minnesota Department of Education)
Hadii aad qabto su’aalo oo ku saabsan habraaca guri wax ku barashada ee iskuulka ama wax walaac ah oo ku saabsan iskuuladda.

Hawlo xiiso leh oo Qoysasku la Samayn karaan carruurtooda

Minnesota’s Children’s Cabinet Resources (Soomaali)

Waxa naga go’an ilaalinta amaanka, caafimaadka iyo fayoobida ilmaha. Hoos waxaa ku xusan khayraadyo gargaari kara adiga iyo qoyskaaga xilligan COVID-19 uu dillaacay.